Medlemskap

Vi tilbyr to typer medlemskap:

1; Støttemedlem

Du melder deg inn i STS-Frivillig og betaler nkr 200,- eller mer for å støtte opp om våre aktiviteter . Som støtte medlem har du ikke stemmerett på generalforsamling.

2; Aktivt medlem

Aktive medlemmer betaler nkr 200;- eller mer om ønsket i medlemskap.
Det er kun aktive medlemmer som har stemmerett på generalforsamling.

Ungdom og barn over 12 år kan være aktive medlemmer med samtykke fra foresatte.

Aktive medlemmer er med på å arrangere forskjellige aktiviteter og arbeidsoppgaver tilpasses den enkelte.
Arbeidsoppgaver kan være alt fra bålvakt og kokk til aktivt å kjøre hundespann med passasjer.

For å kvalifisere som aktivt medlem må du ha vært med som hjelper på minimum 2 arrangementer i løpet av et aktivitetsår.

STS-Frivilligs aktivitetsår starter 1.august og slutter 31.juli.

Hvordan melder jeg meg inn:

Send oss en mail med navn, e-mailadresse og type medlemskap.

Betal inn på kontonr 1813 38 74522 eller benytt Vipps 635614.

Husk å merk betaling med navn og ønsket medlemstatus. Er du under 18 år må vi i tillegg ha foresattes navn.